ALGORİTMA NEDİR?

Bir proje geliştirme, sorun veya problem çözmek için ya da belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal ilerlemelere algoritma denir.  Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun belirlenmesidir.

 

Diğer bir ifade ile algoritma mevcut bilgilerden istenilenlere ulaşma yoludur.  Kodlamanın (programlamanın) en önemli aşaması problemin çözümü için algoritma hazırlamak ve geliştirmektir. Bunun için:

  • Her aşama sonuca odaklı olmalıdır.

  • Şansa bağlı bir adım yoktur.

  • En sade bir şekilde sonlandırılır.

  • Algoritmada karşılaşılacak tüm ihtimaller düşünülmelidir.

  • Hedefe ulaşılacak en kestirme yol bulunmalıdır.

Site Menü

Robot Eğitimleri

Sosyal Medyada Dersimiz Robotik

WhatsApp : +90 542 493 22 29

Email: dersimizrobotik@gmail.com

1- Smat Robot Albert School

2- Robotis Dream 

3- Lego Education

4- Lego Mindstorms

5- Lego Boost

6- Bioloid Stem

7- Bioloid Premium

8- Bioloid GP

9- mBot

10- Scratch kodlama

11- Arduino kodlama

12-RoboPlus kodlama

13-Robot yarışmalarına hazırlık

14- 3D Yazıcı kullanma

İletişim 

  • Dersimiz Robotik
  • Dersimiz Robotik
  • Dersimiz Robotik
  • Dersimiz Robotik