top of page

ALGORİTMA NEDİR?

Bir proje geliştirme, sorun veya problem çözmek için ya da belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal ilerlemelere algoritma denir.  Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun belirlenmesidir.

 

Diğer bir ifade ile algoritma mevcut bilgilerden istenilenlere ulaşma yoludur.  Kodlamanın (programlamanın) en önemli aşaması problemin çözümü için algoritma hazırlamak ve geliştirmektir. Bunun için:

  • Her aşama sonuca odaklı olmalıdır.

  • Şansa bağlı bir adım yoktur.

  • En sade bir şekilde sonlandırılır.

  • Algoritmada karşılaşılacak tüm ihtimaller düşünülmelidir.

  • Hedefe ulaşılacak en kestirme yol bulunmalıdır.

bottom of page